Ուրբաթ, Ապրիլ 26, 2019

ՀՈԳԵՒՈՐ ԽՕՍՔ

«Ցնծանք եւ ուրախանանք մեր փրկութեան համար»։ (Ես. 25.9) Ընթերցել...

ԱԶԳ. ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ

ՀԱՂՈՐԴԱՐՈՒԹԻՒՆ

Ինչ­պէս նա­խա­պէս հա­ղոր­դած էինք մեր ժողովուր­դին, ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Վեհափառ ­Հայ­րա­պետ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Կաթողիկոսի ո­րո­շու­մով` ­
Գե­րաշ­նորհ Տ. Խորէն Արք. ­Տող­րա­մա­ճեան նոր ա­ռա­քե­լու­թեան կո­չո­ւած է` որ­պէս ­Կա­թո­ղի­կո­սա­կան ­Փո­խա­նորդ ­
Կիպ­րո­սի ­Հա­յոց ­Թե­մի։
Առ­ժա­մա­բար եւ չորս ամ­սո­ւան հա­մար, ­
Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տը ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի ­Կա­թո­ղի­կո­սա­կան ­
Փո­խա­նորդ նշա­նա­կած է
­Գե­րաշ­նորհ Տ. ­Կո­մի­տաս Ար­քե­պիս­կո­պոս Օհա­նեա­նը։

 
Ազ­գա­յին ­Վարչու­թիւն
Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի
1 Փետրուար 2017

 

 

Հպումներ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Facebook